Excel’de Çift Sayıları Bulma – ISEVEN() ÇİFTMİ() Formülü

ISEVEN() ÇİFTMİ() Formülü herhangi bir sayı değerinin çift olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. Eğer sayı değeri çift sayı iste TRUE/DOĞRU, tek sayı ise FALSE/YANLIŞ değerini verecektir. Formülün kullanımı tablodaki gibidir: Türkçe Formül =ÇİFTMİ(Sayı) İngilizce Formül =ISEVEN(Sayı) Excel’de sayının çift olup olmadığını gösteren aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz.  

PROPER() YAZIM.DÜZENİ() Formülü

PROPER() YAZIM.DÜZENİ() Formülü her kelimenin ilk harfini büyük harf ve diğerlerini küçük harf yapmak için kullanılır. Formülün kullanımı tablodaki gibidir: Türkçe Formül =YAZIM.DÜZENİ(text) İngilizce Formül =PROPER(text) Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi Proper formülünün uyguladığımızda, herhangi bir karakterden, sayıdan, boşluktan sonra gelen her kelimenin ilk harfini büyük, diğer harflerini küçük yaptığı görülmektedir.  

Yüzde Azaltma ve Arttırma

Eğer Herhangi bir sayıyı belli bir yüzde arttırmak isterseniz, aşağıdaki tablodaki basit formülü kullanabilirsiniz. =Sayı * ( 1 + yüzde ) Aşağıdaki örnekte fiyat değerleri %30 (0,3) oranında arttırılmıştır. Eğer Herhangi bir sayıyı belli bir yüzde azaltmak isterseniz, aşağıdaki tablodaki basit formülü kullanabilirsiniz. =Sayı * ( 1 – yüzde )  

Çevir() Convert() formülü

Bu formül ölçü birimlerini birbirine dönüştürmek için kullanılır. Formülün kullanımı tablodaki gibidir. Türkçe Formül =ÇEVİR(Sayı;Sayının Birimi;sonuç birimi) İngilizce Formül =CONVERT(Sayı;Sayının Birimi;sonuç birimi) Ekran görüntesinde görüldüğü gibi bir çok ölçü birimi mevcut olup, sayı değerini girip, ; (noktalı virgül) ekledikten sonra açılan pencereden ölçü birimini rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Çevir Formül Örnekleri Sonuç Formül Açıklama 365,25 […]