Excel Formülleri

MS Excel'de kullanılan formüller, kısa yollar ve etkin excel kullanma yöntemleri.

Excelde yaş hesaplama

Excel’de basit yaş hesaplamak için. A1 hücresine; doğum tarihini A2 hücresine bugünün tarihini getirmek için =BUGÜN() formülünü yazıyoruz. İngilizce için =TODAY() olarak yazılmalıdır. A3 hücresine de bugünün tarihinden doğum tarihini çıkartıp, 365,25 sayısına bölüyoruz. Yılda 365 gün olup 4 yılda birde 366 olduğundan 365,25 değerini kullandık.

Posted in Excel Genel | No Comments

Excel’de hücre içindeki boşlukları silmek. KIRP formülü

Genelde Word gibi işlenen Excel sayfalarında görülen bu sıkıntıyı formül ile çözebiliriz. Eğer istediğiniz verinin başında veya sonunda bir veya birden fazla boşluk bulunmakta ise bu boşukları =KIRP , =TRIM formülü yardımı ile silebiliriz. Ayrıca hücremizdeki veri birden fazla kelime içeriyor ise kelimeler arasındaki bir boşluk silinmeyecektir. Birden fazla boşluk ise bir boşluk olarak dönüştürülecektir. […]

Posted in Excel Formülleri | No Comments

Excel’de Histogram Grafiği

Histogram; herhangi bir verinin dağılımını grafiksel gösterimidir.   Sutun grafiklerine benzer fakat histogram’da sayılar aralıklara gruplanır. Excel’de Histogram grafiği yapabilmek için Data Analiz eklentisi‘ni kullanacağız. 1. İlk olarak histogram grafiğini elde edeceğimiz verilerimizi oluşturuyoruz. 1 ile 10 sayılarından oluşan 100 adet sayıyı rastgele oluşturacağım. Bunun için A1:A100 satırlarına =RASTGELEARADA(1;10) formülünü kopyalıyorum. İngilizce olanlar için =RANDBETWEEN(1;10) 2. B1:B10 satırlarınada […]

Posted in Excel Grafik | No Comments

Sadece Görünür Hücreleri Seçmek

Excel’de gizli bir hücre içeren bir alanı seçmek istediğinizde, varsayılan olarak tüm alanı seçecektir.  Bazı durumlarda sadece görünen verilere ihtiyacınız olabilir. Tablodaki gibi 1 satırı gizli toplamda 4 satırdan oluşan 1×4 alanı seçtiğinizde excel otomatik olarak A3 satırındaki hücre verisinide seçecektir.    Sadece görünen hücreleri seçmek için “Git” aracını kullanacağız. Excel’de giriş sekmesi üzerinde en sağda bulunan […]

Posted in Excel Genel | No Comments

Meta