Satır Verilerini Sütunlara Dönüştürmek

Bazı durumlarda excelde verilerimiz bir sütun şeklinde alt alta sıralanmış halde bulunabilir ve bu verileri istediğimiz sırada sütunlara aktarmamız gerekebilir. Bu tip bir durumla genelde bir text dosyasından veya internet sayfasından kopyaladığımız verileri excele yapıştırdığımızda karşılaşırız. Bu dönüştürmeyi yapabilmek için “Dolaylı()” ve “=Satır()” fonksiyonunu kullanacağız. İsim, yaş ve şehir bilgilerinin bir sütunda alt alta yer […]

Başka Sayfa veya farklı excel dosyasından veri almak

Formül çubuğunda işlem yaparken çalıştığınız sayfa dışındaki bir sayfadan veri alabilirsiniz. =Sayfa2!A1 Yukarıdaki formül Sayfa2 deki A1 hücresini temsil etmektedir. Ayrıca başka bir excel dosyası içindeki sayfalarındaki hücreleride işlemlerimizde kullanabiliriz. =[Kitap1.xls]Sayfa1!A2 Kitap1 adlı excel dosyasındaki Sayfa1 deki A2 hücre sini temsil eder. Bu işlemleri yazarak yapabileceğiniz gibi ayrıca mouse ile işaretleyerek de yapabilirsiniz. Bunun için […]

Formüllerde kullanılan operatörler

Operatörler formüllerde kullanılan temel elemanlardır. Bu elemanları kullanarak mantıksal ve matematiksel işlemleri excelde gerçekleştirebilirsiniz. Operatör Açıklama Formül Sonuç + Ekleme =5+6 11 – Eksiltme =60-20 40 / Bölme =15/3 5 * Çarpma =12*4 48 % Yüzde =0,1 10% & Yazı Bağlama =”Türkiye”&”-“&”Cumhuriyeti” Türkiye-Cumhuriyeti ^ Üs =5^3 125 = Mantıksal karşılaştırma (Eşittir) =IF(4=4;”DOĞRU”;”YANLIŞ”) DOĞRU > Mantıksal […]

Excel’de Tekrarlanan Verileri Silme

Şekildeki gibi bir tablomuz mevcut olsun. Tabloda görüldüğü üzere tekrarlanan veriler mevcut ve bu aynı verileri kaldırmak istiyoruz, bunun için Excel 2003 ve Excel 2007 için farklı yöntemleri kullanmak zorundayız. Excel 2003 için yapılması gerekenler: Veri grubumuzu seçmek ( A2:B9) Veri>Filtre Uygula>Gelişmiş filtre seçeneğini tıklıyoruz. Yalnızca benzersiz kayıtlar seçeneğini aktif hale getiriyoruz ve tamama tıklıyoruz Excel 2007 […]