Metni Daraltma – Wrap Text

Yazdığınız text hücrenin uzunluğunu aştığı durumlarda, textin hücrenin içinde birden fazla satır şeklinde görüntülenmesini tercih edebilirsiniz. Gerçekleştirmek için: Seçili Hücre’de sağ tık > Hücre Biçimlendir > Hizalama > Metin denetimi altında bulunan “Metni Kaydır” seçeneğini işaretlemeliyiz. İngilizcesi versiyonlarda wrap text olarak geçer, araca home sekmesi altında kolayca erişebilirsiniz. Gelen Arama Kayıtları:wrap text nedirtext wrapping nedirwrap […]