Excel Medyan Formülü

Medyan; “Sonsuz sayıda olmayan tek-değişirli veriler önce küçükten büyüğe doğru sıralı dizi oluşturulmasından sonra ortadaki yani ortanca değeri elde edilir.” Excel’de Medyan değerini bulmak için; =Median ya da =Ortanca formüllerini kullanabiliriz. A 1 12 2 4 3 2 4 15 5 16 Yukarıdaki veriler için: =ORTANCA(A1:A5) formülünü girdiğimizde sonuçlara bu verilerin medyanı olan “12” çıktısını […]