Excelde yaş hesaplama

Excel’de basit yaş hesaplamak için. A1 hücresine; doğum tarihini A2 hücresine bugünün tarihini getirmek için =BUGÜN() formülünü yazıyoruz. İngilizce için =TODAY() olarak yazılmalıdır. A3 hücresine de bugünün tarihinden doğum tarihini çıkartıp, 365,25 sayısına bölüyoruz. Yılda 365 gün olup 4 yılda birde 366 olduğundan 365,25 değerini kullandık. Gelen Arama Kayıtları:excel yaş hesaplama formülüexcel yaş hesaplamaEXCELDE YAŞ […]

Excel’de hücre içindeki boşlukları silmek. KIRP formülü

Genelde Word gibi işlenen Excel sayfalarında görülen bu sıkıntıyı formül ile çözebiliriz. Eğer istediğiniz verinin başında veya sonunda bir veya birden fazla boşluk bulunmakta ise bu boşukları =KIRP , =TRIM formülü yardımı ile silebiliriz. Ayrıca hücremizdeki veri birden fazla kelime içeriyor ise kelimeler arasındaki bir boşluk silinmeyecektir. Birden fazla boşluk ise bir boşluk olarak dönüştürülecektir. […]

Excel’de Histogram Grafiği

Histogram; herhangi bir verinin dağılımını grafiksel gösterimidir.   Sutun grafiklerine benzer fakat histogram’da sayılar aralıklara gruplanır. Excel’de Histogram grafiği yapabilmek için Data Analiz eklentisi‘ni kullanacağız. 1. İlk olarak histogram grafiğini elde edeceğimiz verilerimizi oluşturuyoruz. 1 ile 10 sayılarından oluşan 100 adet sayıyı rastgele oluşturacağım. Bunun için A1:A100 satırlarına =RASTGELEARADA(1;10) formülünü kopyalıyorum. İngilizce olanlar için =RANDBETWEEN(1;10) 2. B1:B10 satırlarınada […]