Excel’de Normal Dağılım ve Grafiği

Normal dağılım Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

Normal dağılım, tüm olasılık dağılımları içinde en fazla kullanılandır. Ayrıca Normal Dağılım, “Gauss Dağılımı” olarakda bilinir.

Fonksiyonu tabloda görüldüğü gibidir:

"f(x,

Formüldeki;

μ = Normal dağılımın ortalaması.

σ= Normal Dağılımın standart sapması.

e = 2,71828

π = 3,14159

Excel’de Normal Dağılım Formülü

İngilizce Formül Türkçe Formül
=NORM.DIST() =NORM.DAĞ()

Excel’de Normal Dağılım Formülü Kullanımı

Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu için
=NORM.DIST(x değeri; ortalama; standart sapma; false)

Örnek:

Aşağıdaki örnekte ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir normal dağılımın x = 1 karşılık gelen değerini bulmuş olduk.

normal dagilim olasilik yogunluk fonksiyonu
x=1 değeri için ortalama = 0; standart sapma = 1 olan normal dağılımın sonucu

Excel’de Normal Dağılım Grafiği

Normal dağılımın grafiğini excel sayfasında çizebilmek için olasılık yogunluk fonksiyonun -4 +4 x değerlerine ve bunların karşılık değerlerine f(x) ihtiyacımız olacak.

X değerleri F(x) Formül
-4 0,000134 =NORM.DIST(A2;0;1;FALSE)
-3 0,004432 =NORM.DIST(A3;0;1;FALSE)
-2 0,053991 =NORM.DIST(A4;0;1;FALSE)
-1 0,241971 =NORM.DIST(A5;0;1;FALSE)
0 0,398942 =NORM.DIST(A6;0;1;FALSE)
1 0,241971 =NORM.DIST(A7;0;1;FALSE)
2 0,053991 =NORM.DIST(A8;0;1;FALSE)
3 0,004432 =NORM.DIST(A9;0;1;FALSE)
4 0,000134 =NORM.DIST(A10;0;1;FALSE)
excelde normal dagilim grafigi
Excel’de Normal Dağılım Grafiği Çizmek

 

Gelen Arama Kayıtları:

  • excelde normal dağılım grafiği çizme
  • normal dağılım eğrisi nasıl çizilir
  • excelde olasılık hesaplama
  • exelde fonksiyon grafigi nasil yapilir
  • normal dağılım olasılık yoğunluk fonksiyonu
  • wordde normal dağılım eğrisi nasıl

View one comment on “Excel’de Normal Dağılım ve Grafiği

  1. Hocam güzel ifade etmişsiniz ama F(x) ile belirttiğinizi f(x) olarak değiştirirseniz istatistiksel açıdan da doğru olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir