Excel Formülleri

MS Excel'de kullanılan formüller, kısa yollar ve etkin excel kullanma yöntemleri.

Excelde sayfalar arası hızlı geçiş


Aynı excel dosyasında birden fazla sayfa ile çalışıyorsanız,

CTRL + Pg Up
CTRL + Pg Down

Tuşları ile sayfalar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.

Gelen Arama Kayıtları:

  • excelde sayfalar arası geçiş
  • excelde sheetler arası geçiş
  • excel sayfalar arası geçiş kısayol
  • excel sayfalar arası geçiş
  • excel sheetler arası geçiş kısayol
  • excelde sayfalar arasi geçiş kisayolu
  • exzell izlmi sayfalar
  • excel sayfa geçiş kısayol
  • excel sayfaları arasında geçiş
  • excel sayfalari aras referans