Excelde Bugünün Tarihini ve Saatini Ekleme

Excel’de çalışma sayfanızın bir hücresine bugünün tarihi ve saatini eklemek için: İngilizce versiyonlar için : =Now() Türkçe versiyonlar için : =Şimdi() Formülünü eklemeniz yeterlidir. Formülü çıktısı aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi tarih – saat şeklindedir. Hücre formatı ile görünümünü istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.   Benzer Sayfalar ()TODAY ()BUGÜN fonksiyonu

Excelde Mükerrer (tekrarlanmış) verileri renklendirme

Tekrar edilmiş verileri renklendirmek için Excel’de Conditional Formatting  ( Koşullu biçimlendirme) aracını kullanabiliriz.   Resmindeki örnekte 25 adet il ismi ve Tekirdağ ve Şanlıurfa kayıtları 2 adet bulunmakta ve bu yinelenmiş ( tekrarlanmış) verileri renklendirmek için: Verilerimizin yer aldığı tüm A sütunun seçilir. ( Sadece  verilerin yer aldığı A2:A26 hücrelerini de seçebilirsiniz.) Home sekmesinde, Conditional Formatting > Highlight […]

Excel’de Dairenin Alanı Hesaplama – Pi Formülü

Excel’de bir dairenin alanını hesaplayabilmek için çap/yarı çap ve pi değerlerine ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi dairenin alanı formülü A = Π * r² dir. Excel’de formül satırına = pi() formülünü yazdığımızda pi değerini verecektir. Dolayısıyla Excel’de daire alanı hesabı yaparken alttaki ekran çıktısında C3 hücresinde görüldüğü gibi  = Pi()*B2^2   ya da  =Pi()*B2*B2 formülünü yazmak yeterli olacaktır.

Sıfır ile başlayan veri girmek

Excel’de bir hücreye sıfır ile başlayan bir veri girmeye çalıştığınızda excel otomatik olarak baştaki sıfır değerlerini silecektir. Bu sorunu hücre formatını değiştirerek çözebileceğimiz gibi daha hızlı bir yöntem ile de çözebiliriz. Değeri girmeden önce eklenecek ‘ (tek tırnak) (shift+2) işareti ile bu sorun çözülmüş olacaktır.