Excel Formülleri

MS Excel'de kullanılan formüller, kısa yollar ve etkin excel kullanma yöntemleri.


Sadece Görünür Hücreleri Seçmek

Excel’de gizli bir hücre içeren bir alanı seçmek istediğinizde, varsayılan olarak tüm alanı seçecektir.  Bazı durumlarda sadece görünen verilere ihtiyacınız olabilir. Tablodaki gibi 1 satırı gizli toplamda 4 satırdan oluşan 1×4 alanı seçtiğinizde excel otomatik olarak A3 satırındaki hücre verisinide seçecektir.    Sadece görünen hücreleri seçmek için “Git” aracını kullanacağız. Excel’de giriş sekmesi üzerinde en sağda bulunan […]

Posted in Excel Genel | No Comments

Data Analiz Eklentisi

Excel’de data analiz aracı eklentisi ile istatiksel, finansal ve mühendislik analizlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Excel’de bu eklenti “Çözümleme Araç Takımı” olarak geçmektedir. İngilizce versiyonlarında ise “Analysis ToolPak” olarak geçer. Bu eklentiyi aktif hale getirmek için: 1.  Ofis düğmesine basınız. 2. “Excel Seçenekleri” tıklayınız. 3. Excel Seçeneklerinden “Eklentiler” seçilir. Yönet kısmında, excel eklentileri seçili durumda Git.. düğmesine […]

Posted in Excel Genel | No Comments

Excel’de Birden Fazla Sayfadaki Veriyi Toplamak

Excel çalışma kitabımızda Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3 adında sayfalarımız mevcut olsun ve tüm sayfaların A1 hücresinde sayı değerleri olsun. Her üç sayfadaki A1 hücrelerindeki verileri toplamak için : =TOPLA(Sayfa1:Sayfa3!A1) Formülünüz yazmamız yeterli. Üç sayfadaki A1 hücrelerindeki sayı değerlerini toplamını çıktı olarak verecektir.

Posted in Excel Formülleri, Excel Kısayolları | No Comments

Bir Kaç Yazı Tipi Kısa Yolu

Yazı tipi ile alakalı bir kaç excel kısayolu: Ctrl + 2: Kalın Ctrl + 3: İtalik Ctrl + 4: Altını Çiz Ctrl + 5: Üstünü Çiz

Posted in Excel Kısayolları | No Comments


Meta