Excel’de Harmonik Ortalama Hesaplama

Harmonik ortalamanın matematiksel formülü :   Birimler için harmonik ortalama kullanılması çok daha mantıklıdır, Örneğin, Ortalama Saatteki Hız. Matematiksel olarak detaylı bilgiyi Harmonik Ortalama adresinden edinebilirsiniz. Excel’de harmonik ortalama hesaplaması yapabilmek için aşağıdaki formüller kullanılmaktadır: İngilizce Formül Türkçe Formül =HARMEAN(sayı1;sayı2;..) =HARORT(sayı1;sayı2;..) Aşağıda gösterilen Harmonik ortalama örneğinde 65, 75 ve 70 sayılarının harmonik ortalaması hesaplanmıştır.  Bu hesaplama […]

Excel’de Ad Soyad Birleştirme

Excel’de text verileri birleştirmek için ve (&) operatörünü kullanabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsü örneğinde görüldüğü şekilde birden fazla text verisi birleştirilebilir. Birden fazla hücreyi birleştirebilmek için hücre referanslarından sonra & operatörü eklenmiştir. Ayrıca Ad Soyad arasına boşluk veya virgül eklemek içinde ekstra eklenecek harflar ” (tırnak) içinde eklenmiştir. A1 ve B1 hücrelerindeki text veriyi birleştirmek için […]

Excel’de Kombinasyon Hesaplama

Kombinasyon; Sırasına bakılmaksızın n nesneden r tanesinin seçimidir. C(n,r)  C n,r  veya şeklinde gösterilir. Excelde kombinasyon formülü : İngilizce Kullanım Türkçe Kullanım =COMBIN() =KOMBİNASYON() Şeklindedir. Excel’de kombinasyonun kullanımını bir örnek ile açılayalım: Juri için 8 kişilik bir gruptan 3 kişinin seçimi  :  C(8,3)  Sayısal loto 49 top içinden 6 topun seçimi : C(49,6)